Qui soc?

Curriculum Vitae d'Albert Baranguer i Codina.

Titolació
Enginyer Tècnic de Telecomunicació
1992 : Escola Universitària Politècnica de Vilanova i La Geltrú

Certificacions i formació postgrau
Master curs de postgrau de Desenvolupament d'Aplicacions Internet - Fundació Politècnica UPC
03/06/2005 Homologació del curs de postgrau de Desenvolupament d'Aplicacions Internet. (Indra-Fundació Politècnica).

Formació Indra
De 19/01/2009 a 23/01/2009: Curset Advanced SharePoint
Impartit per GlobalKnowledge. 30 hores

De 02/06/2008 a 09/06/2008: Curset d'introducció a ABAP
Formació interna de Indra. 20 hores

De 13/05/2008 a 22/05/2008. Curset d'introducció a SAP BW
Impartit per SAP Ibérica. 48 hores.

De 28/11/2007 a 29/11/2007: Fonaments i tècniques de programació - Matlab
Impartit per The Mathworks. 16 hores.
Dl 12/06/2006 a 16/06/2006: Curs de desenvolupament d'aplicacions web amb ContentServer FatWire
Impartit per Fatwire Ibérica. Oficines de FatWire Ibérica a Majadahonda. 40 hores.
De 08/05/2006 a 18/05/2006: Arquitectura, Disseny i Aplicacions J2EE i Patrons de Disseny
Impartit per BIT FORMACION INFORMATICA. 32 hores.

De 07/10/2002 a 17/10/2002: Desenvolupament i Arquitectura d'Aplicacions basades en .NET
Impartit per JJEC-FORMACIO, SL.L. 32 hores.
De 12/03/2001 a 22/03/2001: Desenvolupament d'aplicacions J2EE sobre iPlanet Application Server
Impartit per BIT FORMACION INFORMATICA. 32 hores.

Idiomes
Bilingüe català i castellà.
Anglès i francès: nivell mig-alt de conversa, comprensió i escrit.


Experiència Professional a Indra

De 01/11/2007 fins l'actualitat
Equip JAVA del Servei GNI ECOFI

Des de 1 de gener de 2009.
Continua amb els manteniments heretats de l'etapa anterior: Factura Web de Gas Natural i Web de WorkFlows.
S'afegeix manteniment del Portal Corporatiu de GasNatural (Fatwire), i de les aplicacions j2ee del portal: Curricula (inserció de CV externs), Emailing Corporatiu (accions d'emailing), Clickthrough (comptador de clicks en banners), Arxiu Audiovisual (gestor de media), i Productes Homologats (aplicació d'un intern per al control de versions de software corporatiu). A més, també s'assumeix el manteniment del sistema j2ee SIC Sistema d'Informació de Qualitat) per control de qualitat de les visites d'inspecció.

De 01/10/2008 a 01/11/2008
Realització d'informe amb Excel, SAPEx Analyzer i Reports amb QueryDesigner de SAP-BW, per al projecte CFM de GasNatural.

De 01/02/2008 a 31/12/2008.
Pas a producció, manteniment i evolutius de la Factura Web. Manteniment i evolutius de web de workflows (inclosa web de wf de pi-pcae).

De 01/11/2007 a 01/02/2008
Desenvolupament mòdul de conversió XML a PDF amb Apache FO (Formatting Objects) de la Plataforma de Facturació Electrònica de Gas Natural . Java, Servlets, FO, XML, XSL. Subversion, Metodologia iterativa

De 01/08/2007 a 01/11/2007
Desenvolupament d'aplicació frontend web per a l'aplicació de WorkFlows de Propostes d'Inversió i de Propostes de Contractació d'Auditoria Externa de Gas Natural (WF-PIPCAE). Java, Servlets, DHTML, Javascript, MQ, Subversion, Metodologia iterativaDesenvolupament de mòdul de Propostes de Provisió per al frontend web de l'aplicació deGestió de WorkFlows Econòmics-Financers de Gas Natural. Java, Servlets, DHTML, Javascript, MQ, Subversion, Metodologia iterativa

De 01/02/2005 fins 01/11/2007
Manteniment sistemes SGO-GNS y SGO-GNCOM de Gas Natural
Arquitectura J2EE. Patró Model View Controller. Oracle 9i. desenvolupament d'scripts PL/SQL
Java, DHTML, Javascript, CSS, XSTL, XML, Apache POI, JFreeChart, Framework MVC de GNI (SGO-GNS) , Framework propietari AIA (SGO-GNCOM) , Eclipse , TOAD. BEA Weblogic Application Server 8.1 Java, Servlets, DHTML, Javascript, MQ, CVS Subversion, Metodologia iterativa


De 16/08/2004 a 01/02/2005
Sistema SGO-GNS de Gas Natural Arquitectura, disseny i desenvolupament
Arquitectura J2EE. Patró Model View Controller. Oracle9i. Scripts PL/SQL, Framework MVC de GNI , Java. DHTML, Objectes Apache POI (java - excel), Javascript, CSS, JSP, Eclipse, TOAD. BEA WebLogic Application Server 8.1,CVS, metodologia iterativaDe 01/03/2004 a 30/06/2004
Media Asset Management
Media Asset Management per a Retevision Abertis (projecte de Grupo Delaware)
Disseny i desenvolupament . Arquitectura J2ee, Oracle, Plataforma MVC eCompany Gaudí d'Auna - Abertis, Java, DHTML, Javascript, Jbuilder. TOAD. BEA Weblogic Application Server 6.1. Source Safe., metodologia iterativa

De 01/02/2004 a 01/03/2004
Interfase del Sistema de Provisionament Logístic
Interfase del sistema de provisionament logístic per a Retevision Abertis (projecte de Grupo Delaware)
Disseny i desenvolupament. Arquitectura J2ee, Oracle, Plataforma MVC eCompany Gaudí de Auna - Abertis, Java, DHTML, Javascript, Jbuilder. TOAD. BEA Weblogic Application Server 6.1, Source Safe, metodologia iterativa
De01/07/2003 a 01/02/2004
Sistema ISIS. Anàlisi i correcció de processos de càrrega.
Participo al projecte conjunt Indra Sistemas-SoluZiona de desenvolupament del sistema ISIS d'integración d' informació operacional, basada en l'estàndar SID (Shared Information Data) d'NGOSS (New Generation Operation Systems and Software) del Telemanagement Forum. En el sistema s'integra informació operacional (dades quasi-crues) provinents de diversos sistemes de les operadores de cable del grup Auna amb informació provinent de sistemes de RETEVISION. Participo en l'anàlisi del bloc de Provisió de Serveis i Inventari i Construcció de Xarxa, i també en el desenvolupament d'scripts de càrrega ( Processos ETL extracció-transformació-càrrega) i reparació de dades. Oracle PL-SQL,Transact-SQL de Sybase, Scripts shell unix, TOAD.

De 01/04/2003 a 01/07/2003
Extracció de dades de grans clients
Disseny i desenvolupament de l'extracció de dades de grans clients del sistema CRM de RETEVISION enriquits amb dades del Sistema de Provisió. Interfase d'enviament d'aquest paquet de dades a Auna Grandes Clientes, mitjançant canal segur SCP i automatització de tot el procés mitjançant Control-M. PL/SQL i Korn Shell. Oracle, TOAD, PLSQL Developer, SCCS, metodologia en cascada

De 01/02/2003 a 01/04/2003
Gestió d'interfases del CRM d'Auna Grandes Clientes
Disseny i desenvolupament. El sistema controla les transmissions de fitxers entre diferents sistemes d'Auna Telecomunicaciones (Amena + Retevisión) al CRM d'Auna Grandes Clientes. Weblogic Application Server 5.1. Java, JSP, Servlets, PL/SQL Oracle 9i, SourceSafe, metodologia iterativa
De 01/11/2002 a 01/02/2003
Extracció de contractes del CRM Vantive
Pla de proves, Disseny i desenvolupament. Migració de bases de dades del sistema d'extracció de contractes del CRM Vantive de RETEVISION. Desenvolupo el pla de pruebas i els scripts de proves. Modificació d'Scripts d'extracció Korn Shell, Perl i Transact-SQL de Sybase. Disseny i desenvolupament de servlets d'extracció sobre iPlanet Application Server 6.1. SCCS, metodologia en cascada

De 01/08/2002 a 01/11/2002
TITAN
Disseny i desenvolupament d'utilitats diverses per al projecte TITAN (Migració del catàleg de disseny de les centrals d'entorn host a entorn micro) de l'ANAV (Agrupació Nuclear Ascó Vandellós). Desenvolupo l'eina de generació d'esquemes XSD per a les consultes SQL-XML en SQL Server 2000. Disseny del mòdul d'impressió de fitxes. Visual Basic 6.0. XSDSchema per a Sql Server 2000. Soap Toolkit de MS, SourceSafe. metodologia iterativa


De 01/06/2002 a 01/07/2002
Provisió de serveis Internet (mòduls del Sistema de Provisió de Serveis)
Disseny, desenvolupament. evolutius i correctius.Participo al projecte PINET (Provisió de serveis Internet) de NET. per aRetevision. Anàlisi, disseny, desenvolupament, posada en produccuó, manteniment i evolutius del subprojecte de ISPs Virtuals. plataforma J2EE: Servidor Web iPlanet, Servidor d'Aplicacions Aplicaciones iPlanet. HTML, JavaScript, Servlets, JSP, EJBs, PL-SQL. Source Safe. Metodologia iterativa
Indra s'encarrega del manteniment i desenvolupament de PINET. Posteriorment l'equip de PINET es fusiona amb altres equips per a formar el gruix de l'equip de desenvolupament del Sistema de Provisió de Serveis (SPS) de Retevision.
Disseny del servei web de interfase entre SPS i plataformes de contractació. Disseny del servlet de interfase i missatgeria.
Anàlisi, disseny i desenvolupament de Versió II i III de la web de ISPs virtuals. Source Safe. Metodologia iterativa.Anàlisi, disseny i pilot de web d'autoprovisió.
Disseny i desenvolupament de provisió de productes "ADSL Marca Blanca" . metodologia en cascada
Manteniment i provisió del sistema d'ISPs virtuales de Caixa Catalunya , metodologia en cascadaArquitectura J2ee, Oracle, PL/SQL, Java DHTML, Javascript., XML, Source Safe
De 01/04/2000 a 01/06/2000
Control de facturació GasNatural
Suport al desenvolupament del projecte de control de facturacióp en VB de Gas Natural SDG
Visual Basic 5.0 BD Multidimensional Hyperion EssBase. Oracle, VBA per Excel. Source Safe. Metodología iterativa
Del 01/07/1999 al 01/04/2000
Sistema de Transmissió i Control d ' Interfases (STCI) del Grupo ENDESA
Disseny i desenvolupament . de la segona fase del STCI. desenvolupament de Serveis Windows amb Visual C++. Visualització d'alertes al visor d'events de Windows. Accés al registre de Windows per a configuració dels serveis. Oracle. Mòduls d ' Intranet sobre MS Internet Infomation Server amb ASP i
Visual Interdev 6.0. Desenvolupament d'utilitats de càrrega i manteniment de de taules i de control dels serveis. Source Safe. Metodologia en cascadaExperiència Professional anterior

De 01/05/1999 a 01/07/1999
LEVELDATA SCA
Projecte de Datawarehouse de trucades de Indra Sistemas per a Retevisión. Disseny i desenvolupament de l'aplicació de manteniment de taules del sistema (Visual Basic 5.0 i Oracle). Deixo Level Data i entro a Indra Sistemas.
Arquitectura client servidor. Oracle, VB5, metodologia iterativa
De 01/12/1998 a 01/05/1999
LEVELDATA SCA
Primera fase del projecte de Indra Sistemas per a Endesa del Sistema de Transmissió i Control d ' Interfases (STCI).
Desenvolupo DLL de connexió de clientes NT al sistema amb Visual C++. Mòduls d'Intranet de control del sistema amb ASP i Visual Interdev 1.0 i consultes a BD Oracle. Metodologia iterativa. Professor de curset de Programació en Java de formació Interna a Level Data. (Aprox. de 40h) . Metodología de desenvolupament en cascada

Fins el moment d'entrar a LevelData la meva activitat professional es desenvolupava en règim de pluri empleat , amb l'activitat de professor associat a temps parcial a l'Escola Univeritària de Mataró com tasca principal.
Del 01/01/1998 al 01/12/1998
CDLAB
programador de la web, bd i aplicació de consulta standalone de la "Guía electrónica España 30000" amb dades de 30000 empreses estatals. Access,Active Server Pages i SQL Server, Visual Interdev, Delphi 1.0. Metodologia en cascada.

Del 01/01/1997 al 01/01/1998
Sercolan (Holzadac S.L.)
Projecte de nova empresa que pretenia crear un portal web per al sector de la construcció. Access, CGI amb perl sobre servidor Web Apache, Linux.

Del 01/06/1996 al 01/12/1998
Editorial Cypsela S.L
Revista Electrónica & Comunicaciones Magazine. Manteniment dels equips informàtics. Desenvolupo el software de "guia de botigues d'electrònica" que es va incloure l'estiu del 98 amb la la guía en paper "Las Tiendas". Delphi 1. Disseny, desenvolupament i manteniment de la Web de Cypsela S.L. Metodologia en cascada. De forma esporàdica publico algun article tècnic a la revista.

De 01/01/1996 a 01/01/1997
Institut Joan Pelegrí d'Hostafrancs
Per substitució d'una baixa per maternitat, a l'Institut Joan Pelegrí de Hostafrancs
Professor de Batxillerat Tècnic i FP. Imparteixo cursos de C, Pascal i Access
Professor de mòdul professional de grau superior de Disseny d'Aplicacions Informàtiques.
De 01/11/1992 a 01/12/1998
Escola Universitària Politècnica de Mataró
Professor associat a temps parcial a l'Escuela Universitària Politècnica de Mataró. Durant els sis anys passats allí desenvolupo la tasca de professor de pràcticasen qüestions molt diverses: electrònica analògica (de 2n i 3er de telecomunicacions), instrumentació (3er telecomunicacions), teoria de circuits (2on industrials i telecomunicacions); transmissió d'ones (microones, antenes i fibra òptica) de 3er de telecomunicacions; sistemes Operatius (Unix -Linux, C, C++, Shell Script, Awk) 2on telemàtica. Projectes (part de projectes d'aplicacions a IInternet HTML, CGI, JavaScript, Java) 3er telecomunicacions. Estructura de computadors (assembler 8086, de 1er informàtica de gestió).
Professor ponent de projectes de final de carrera.
De 01/06/1992 a 01/11/1992
SIC Informática de Granollers
Programador auxiliar, 4GL i SQL de Informix sobre SCO unix.


Publicacions
Diversos Articles tècnics a la revista Electónica y Comunicaciones Magazine
Diversos capítols de "Manual para Instaladores S.A.T, Editorial Cypsela S.L". Albert Baranguer, Lluís Ibáñez, Jordi Pallarés, Xavier Prades i Mònica Gálvez.