Presentació

Què és?

Prestem serveis de consultoria, anàlisi i desenvolupament d'aplicacions. Estem especialitzats en la implantació en web i en l'ús de sistemes i aplicacions de software lliure.


Per què?

Perquè la crisi obliga a millorar l'eficiència i a optimitzar costos de producció.

Perquè el software lliure aporta solucions professionals competitives amb l'afegit que en moltes ocasions permet estalviar el cost de les llicències d'us.

Perquè el software lliure és en molts casos del tipus "de codi obert" que permet la customització fina per atendre a les necessitats específiques de producció.

Perquè en moltes ocasions el suport al software lliure ens ve garantitzat per la comunitat de desenvolupadors a Internet.

Perquè no és incompatible amb l'ús de software privatiu.


Com?


Ofimàtica.

Implantació de solucions d'ofimàtica amb programari lliureDesenvolupament d'aplicacions i continguts web

Banners, Presència web i Desenvolupament d'Aplicacions web.

Creació, administració i gestió de continguts.

Creació de cursos online i píndoles formatives.

Creació i dinamització de comunitats virtuals.Cursos de formació

Usuari d'Internet. (basic i avançat)

Usuari d'OpenOffice (Processador de text, Full de càlcul, Base de dades, Presentacions)

Usuari de Linux (instal·lació del sistema, instal·lació d'aplicacions, personalització)Desenvolupament d'aplicacions en règim de teletreball

Anàlisi i disseny de sistemes informàtics

Consultoria informàtica generalLa nostra oferta evoluciona. Estem atents a les novetats, a les noves aplicacions, sistemes i tecnologies i ens preparem i formem per a ser capaços de triar les més escaients a cada cas i convertir-les en solucions que aportin valor.Parlem-ne

Si voleu saber com el software lliure us pot ajudar, contacteu amb nosaltres i en parlarem.